ANAKING

ANAKING

Anaking…

Seungit malati nu ngadalingding

Kabawa ku hiliwir angin peuting

Nganteurkeun rasa welas..rasa asih

Keur hidep…anaking

Salengkah dua lengkah mapag harepan

Hirup ngan saukur ngadon reureuh

Ngan sakolepat…

Ti mimiti meletek nepi ka surupna panon poe

Ti peuting nepi ka janari leutik

Mikaharep kabagjaan…kasugemaan

Anu tungtungna eureun di hiji mangsa

Mangsa waktuna balik ka jati mulang ka asal

Ninggalkeun sagala rupa kaagrengan

Ngan amal.. bekel hidep

Nu bakal nuturkeun…marengan…

Sakujur raga bakal jadi panyaksi

Laku lampah hidep di alam dunya

Anaking…

Keureuyeuh deui hanca anu kamari

Nutugkeun melak tangkal amal

Ngarah bisa ka ala keur bekel jaga

*ti mamah, keur:

» Rilis Cininta & Sandy Muhamad Noor

» Refi Devangga

…Silih asah silih asih silih asuh

…Silih pikanyaah silih pikaheman

AKU INGIN (Puisi Sapardi Djoko Damono)

AKU INGIN

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana :
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya debu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana :
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada

(Sapardi Djoko Damono)