ANAKING

ANAKING

Anaking…

Seungit malati nu ngadalingding

Kabawa ku hiliwir angin peuting

Nganteurkeun rasa welas..rasa asih

Keur hidep…anaking

Salengkah dua lengkah mapag harepan

Hirup ngan saukur ngadon reureuh

Ngan sakolepat…

Ti mimiti meletek nepi ka surupna panon poe

Ti peuting nepi ka janari leutik

Mikaharep kabagjaan…kasugemaan

Anu tungtungna eureun di hiji mangsa

Mangsa waktuna balik ka jati mulang ka asal

Ninggalkeun sagala rupa kaagrengan

Ngan amal.. bekel hidep

Nu bakal nuturkeun…marengan…

Sakujur raga bakal jadi panyaksi

Laku lampah hidep di alam dunya

Anaking…

Keureuyeuh deui hanca anu kamari

Nutugkeun melak tangkal amal

Ngarah bisa ka ala keur bekel jaga

*ti mamah, keur:

» Rilis Cininta & Sandy Muhamad Noor

» Refi Devangga

…Silih asah silih asih silih asuh

…Silih pikanyaah silih pikaheman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s