My Birthday

Kamis, 15 April 2010
Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadaMu ketetapan hati dalam menghadapi segala urusan dan kemantapan hati terhadap seluruh petunjuk, dan hamba mohon kepadaMu dapat mensyukuri nikmatMu dan sebaik mungkin melakukan ibadah kepadaMu, dan hamba mohon lagi kepadaMu hati yang selamat dan ucapan yang benar, dan hamba mohon lagi hal-hal yang terbaik yang telah Engkau maklumi, hamba berlindung kepadaMu dari kejahatan segala hal yang Engkau maklumi, dan hamba mohon ampunanMu terhadap segala dosa yang Engkau maklumi, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang sangat samar. Amien..